Jediný téměř úplný příběh folku, trampské a country písně u nás

Je-li hudba výrazem národní povahy, zrcadlí-li „duši národa”, pak si jakékoli mapování této duše v českých zemích nelze představit bez žánrů folku, country a trampské písně. A právě do tohoto rozsáhlého úkolu se pustil publicista a hudebník Jiří Vondrák, když před několika lety natáčel třináctidílný seriál s titulem Legendy folku a coountry. Jeho televizní dílo nyní dostává knižní podobu a přináší plastický pohled na oblast mimořádně populárních a na tvůrčí osobnosti bohatých hudebních žánrů. Forma knihy přitom koreponduje spíše s jazykem televizního vyprávění - nejde tedy o pokus encyklopedicky postihnout veškěré hudební dění ve zmíněných oblastech. Vzniká čtivý příběh řady desetiletí, v nichž český (a slovenský) folk, coountry a trampská píseň procházely mnoha svízelnými, ale i hvězdnými chvílemi. Vedle vzpomínek prvních zastánců moderní trampské písně se objevují svěděctví určujících osobností českého folku - jak domácího, tak exilového - a nechybí ani příběh české country. Desítky výpovědí těch největších autorů a interpretů všech tří žánrů - doplněné o mimořádné množství unikátních historických fotografií - na stránkách knihy Legendy folku a country skládají mozaiku událostí a tvůrčích činů, jež ve druhé polovině dvacátého století odrážely (a také utvářely) život české společnosti.